Reklamační řád

pro zboží a služby firmy Ing. Josef Kubálek – Sítotisk, Jičín

I. Reklamační řád

1.1. Reklamační řád definuje způsob reklamace výrobků a služeb firmy Ing. Josef Kubálek – Sítotisk

1.2. Na veškeré zboží firmy Ing. Josef Kubálek – Sítotisk se vztahuje záruka kvality.

1.3. Reklamaci je možné uplatnit na adrese provozovny firmy Ing. Josef Kubálek – Sítotisk, Ohařice 2, 506 01 Jičín. Reklamované zboží je možné předat osobně nebo prostřednictvím přepravce.

1.4. Součástí reklamace musí být písemný popis vad, které jsou předmětem reklamace. V reklamaci je nutné uvézt také číslo faktury, ke které se reklamace vztahuje.

1.5. Reklamace počíná dnem přijetí veškerého reklamovaného zboží.

1.6. V případě, že zboží vykazuje zjevné výrobní vady, může být reklamace uznána i v případě, že zboží bylo již potištěno nebo opatřeno výšivkou.

1.7. Reklamační oddělení firmy Ing. Josef Kubálek – Sítotisk vyřeší reklamaci v co nejkratším termínu a podá zákazníkovi zprávu o výsledku reklamačního řízení. Reklamace bude zpracována nejpozději do 30 dnů ode dne podání reklamace.

1.8. Náhrada škody se děje formou výměny zboží za nové nebo dobropisem.

II. Výměna zboží

2.1 Zákazník firmy Ing. Josef Kubálek – Sítotisk může odebrané zboží, které není opatřeno potiskem, výšivkou či jinou tiskovou úpravou, bez udání důvodu vyměnit za jiné nebo zboží vrátit ve lhůtě 14 dnů od předání či odeslání daného zboží.

2.2. Aby mohlo být zboží přijato, musí být dále prodejné, nepoškozené a nepoužité. V době vrácení musí být v nabídce firmy Ing. Josef Kubálek – Sítotisk

2.3. Zákazník v případě vrácení zboží zpět uhradí veškeré náklady spojené s přepravou a balením zboží.